PolskiAngielski
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

RegulaminZAŁOŻENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży - przez Firmę Handlowo-Usługową NOEL-PLUS  pod adresem: Chmielnik 158, 36-016 Chmielnik , Numer NIP: 813-193-10-97, REGON 180616744, zwaną dalej „Sprzedawcą” – strojów liturgicznych poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: ornaty24.pl

a)    Oferowane produkty  znajdujące się na stronie internetowej pod adresem ornaty24.pllumożliwiają dokonywanie zamówień towaru za pośrednictwem Internetu, telefonu i innych środków komunikacji.

b)    Dokonywanie zakupów za pośrednictwem ornaty24.pl oznacza akceptację plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.

CENA I DOSTAWA TOWARU

a)    Wszystkie ceny podawane na stronie ornaty24.pl   wyrażone  są w polskiej walucie i są cenami brutto (Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określany jest w momencie składania zamówienia poprzez ustalenie wagi końcowej zamawianego towaru wg stawek Dostawcy Poczty Polskiej.

         b)    W przypadku braku ceny danego produktu,  informacji można zasięgnąć   kontaktując się telefonicznie emailem           lub przez formularz przy danym produkcie „Wyślij zapytanie”.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania różnych akcji promocyjnych na jego stronach, bądź wprowadzania w nich zmian.

c)     Zapłata ceny powiększonej o koszt dostawy uiszczana jest przelewem na podany rachunek bankowy ING (w takim wypadku wpłata powinna być dokonana w ciągu 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę), bądź też „za pobraniem” w chwili odbioru przesyłki od Dostawcy Poczty Polskiej.

d)    Dostawa towaru odbywa się również za pośrednictwem Naszej Firmy (ustalenia indywidualne telefoniczne).

e)    Firma NOEL-PLUS przystępuje do realizacji potwierdzonego zamówienia płatnego „za pobraniem” niezwłocznie, zaś płatnego przelewem dopiero po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na swoim koncie. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.

f)     Dostawa realizowana jest na obszarze Polski, dostawę towaru za granicę regulują osobne postanowienia.

g)    Zakupiony towar jest wysyłany za pomocą Poczty Polskiej na podany przez Klienta w formularzu zamówienia na adres wraz z załączonym dokumentem sprzedaży paragon/rachunek.

h)    Termin dostawy wynosi od 3 do 21 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy w zależności od rodzaju zamawianego towaru i jego ilości. Przybliżona data dostawy (w ramach powyższego terminu) zostanie wskazana w Potwierdzeniu Zamówienia.  

         i)      Dokonując zakupu na stronie ornaty24.pl udzielają Państwo  sprzedającemu (ornaty24.pl) pełnomocnictwa na  zawarcie umowy o           świadczenie usług w jego własnym  imieniu z Pocztą Polską, w celu przesłania za  jej  pośrednictwem zakupionego towaru.                             Przekazane  na ten cel środki nie stanowią dodatkowego dochodu sprzedającego.     
    

FORMY PŁATNOŚCI

Istnieje kilka sposobów płatności za zamówiony towar:

1. Przelewem na konto firmy

2. Za pobraniem (płatne przy odbiorze przesyłki)

3. Inne formy płatności ustalane indywidualnie (gotówka)

W przypadku wyboru płatności „przelewem” wpłaty na konto należy dokonać do 7 dnia od złożenia zamówienia, po tym czasie  zamówienie zostanie anulowane, (chyba ze obowiązują indywidualne ustalenia z klientem). Jest to jednoznaczne z rozwiązaniem umowy kupna-sprzedaży. Kupujący otrzyma od nas e-maila z informacją o zaistniałej sytuacji i przyczynie anulowania zamówienia.

 

ZAMÓWIENIA

a)    Warunkiem dobrze przeprowadzonej transakcji jest podanie prawidłowych danych do zamówienia przez Kupującego, oraz adresu dostawy towaru. Zamówienia nie będą rozpatrywane w przypadku nie podania adresu do wysyłki oraz nr telefonu. Zamówienia można składać za pomocą strony lub poczty elektronicznej 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia telefoniczne można składać w godzinach od 10:00-16:00  w dni robocze.

b)    Firma Noel-Plus  prowadzi sprzedaż strojów liturgicznych, za pośrednictwem strony internetowej  na, której zarejestrowani (lub niezarejestrowani) użytkownicy mogą nabywać towar. Uwaga: Rejestracja nowych użytkowników nie jest obowiązkowa – umożliwia jedynie przyznawanie klientowi rabatów itp.

c)     W pozostałych przypadkach towar dostarczany jest przez Naszą Firmę. (ustalenia indywidualne).

d)    Złożenie zamówienia w sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień regulaminu.

e)    Uwaga: w przypadku wątpliwości zastrzegamy sobie prawo do telefonicznej weryfikacji zamówień złożonych w naszym sklepie.

f)     Noel-Plus  zastrzega sobie prawo do wystąpienia o odszkodowanie i zwrot poniesionych kosztów przesyłki (w przypadku jej nieodebrania)  od osoby  która złożyła fałszywe zamówienie.

g)    Wszystkie zamówienia przy płatności "za pobraniem" będą weryfikowane telefonicznie lub przy użyciu innych dostępnych narzędzi, celem ustalenia wiarygodności składanego zamówienia.

h) W przypadku zamówienia za pobraniem i nie odebraniem przesyłki koszty dostawy w obie strony ponosi "zamawiający" (dotyczy zarówno kosztów dostawy jaki odesłania towaru przez firmę wysyłkową)
 

MOŻLIWOŚCI PRZESŁANIA DANYCH DO ZAMÓWIENIA

  • e-mailem na adres: bok@noel-plus.pl
  • telefonicznie pod nr tel. 607 182 158
  • lub za pośrednictwem formularza podczas zamawiania towaru.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia doręczenia towaru poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru przed możliwością jego uszkodzenia w trakcie przesyłki. Zwracane towary muszą być kompletne. Produkty muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym stanie.  Zwrotowi nie podlegają produkty wykonane na zamówienie indywidualne klienta wg wymiarów i określonych szczegółów będących poza standardowymi wymiarami  (sutanny, alby kapłańskie, lektorskie, pasy lektorskie, towary wg rozmiarów klienta, itp.)

♦  Zwrot odbywa się na koszt Klienta i jest możliwy, jeżeli Produkt nie był używany i nie został w żaden sposób uszkodzony lub zniszczony. Wszelkie odstępstwa od powyższych wymagań będą podstawą do uznania odstąpienia od umowy za nieskuteczne. W takim przypadku wszelkie koszty i ryzyko z tym związane ponosi Klient.

♦  Zwrot wartości zakupionego towaru nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe lub przekazem pocztowym pod wskazany przez klienta adres, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Firmę NOEL-PLUS. Klient zobowiązany jest do poinformowania F.H.U NOEL-PLUS o preferowanej formie zwrotu wartości zakupionego towaru wraz z podaniem danych konta bankowego bądź adresu, na który mają być zwrócone należności.
Uwaga: w Przypadku zamówień zagranicznych, koszty opłat bankowych przy zwrocie tradycyjnym przelewem bankowym ponosi kupujący.

Formularz odstąpienia od umowy: POBIERZ
 

REKLAMACJE

Wszystkie oferowane towary są nowe. Zareklamowany towar należy przesłać wraz z wypełnionym formularzem na adres firmy. Proszę podać przyczynę reklamacji (krótki opis uszkodzeń), swoje dane osobowe i nr konta, na który mają zostać zwrócone należności. Do wysyłki należy dołączyć swoje dane i nr zamówienia. O rozpatrzeniu reklamacji poinformujemy Kupującego w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji wartość zamówionych towarów zostanie zwrócona na konto Kupującego w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym.

Formularz reklamacyjny: POBIERZ
 

WYMAGANIA TECHNICZNE

Sprzedawca zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego
w następujących przeglądarkach: IE wersja 8 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza  Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH.
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.     Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) dane osobowe Klienta zostaną wprowadzone do bazy danych NOEL-PLUS wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom ani instytucjom. Po ustaniu obowiązywania umowy sprzedaży dane adresowe klientów indywidualnych są trwale usuwane.

2.     Każdemu z Klientów przysługuje prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane.
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumentów.

2.     Produkty prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie są zaproszeniem do złożenia oferty.

3.     Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

  • Wszystkie informacje oraz zdjęcia produktów znajdujące się na stronie ornaty24.pl  są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody. Wykorzystywanie zdjęć i opisów w całości lub fragmentach bez zgody ich autora jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r.
  •     Zdjęcia produktów prezentowanych na stronie mogą się nieznacznie różnić kolorystycznie od oryginału zależy to od indywidualnych ustawień parametrów danego monitora.
 

Złożenie zamówienia oznacza zaakceptowanie postanowień powyższego regulaminu.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu